Veelgestelde vragen

Tweedehands softwarelicenties: veelgestelde vragen

Zijn tweedehands softwarelicenties rechtsgeldig?

Ja, veel licenties voor standaardsoftware bepalen dat men na betaling van een eenmalig bedrag de software in principe eeuwigdurend mag gebruiken. In haar arrest C-128/11 bepaalde het Europese Hof van Justitie – de hoogste Europese rechter- dat dergelijke licenties een ‘verkoop’ van de software opleveren. Dit houdt in dat men deze licenties mag doorverkopen aan derden: tweedehands licenties zijn legaal. Een eeuwige softwarelicentie die tegen een eenmalige vergoeding is verstrekt, mag dus worden doorverkocht ongeacht wat er in die licentie staat. Onze pre-owned volumelicentie-overdrachten zijn dus volledig in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Het inkoopbeleid van Softtrader is ingericht om uitsluitend te handelen conform de richtlijnen en voorwaarden zoals bekrachtigd door het Europese Hof van justitie in haar uitspraak van 3 juli 2012 C-128/11. Softtrader staat ervoor in dat de geleverde licenties gebruikt kunnen worden voor de betreffende software.

Wat zijn de eisen aan tweedehands licenties?

Om voor verkoop in aanmerking te komen, moet een licentie wel aan een aantal eisen voldoen:

- de Softwarelicentie met toestemming van de rechthebbende op de software, in het handelsverkeer van een van de landen van de Europese Unie is gebracht;
- de Softwarelicentie is verkregen voor onbepaalde duur;
- er geen verdere vergoedingen verschuldigd zijn voor het gebruik van de Softwarelicentie;
- de Softwarelicentie op het moment van levering niet in gebruik is;
- de Softwarelicentie niet gesplitst of anderszins onvolledig is.
Softtrader houdt zich aan alle eisen die door het Europese Hof hiervoor zijn opgesteld en onze resellers en eindgebruikers zijn daarnaast bij Softtrader verzekerd tegen eventuele schadeclaims van de rechthebbende.

Wat zijn de juridische aspecten van licentieoverdrachten?

Softtrader verkoopt de in de offerte vermelde licentierechten op de standaardsoftware van de bijbehorende softwareprogramma’s. De levering vindt digitaal plaats en de reikwijdte van de licentierechten is gebaseerd op de bepalingen van het auteursrecht en de wettelijk bindende licentiebepalingen en -voorwaarden van de copyrighteigenaar.

Nadat u digitaal onze offerte heeft ondertekend ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging. Bij uitlevering ontvangt u een licentiedocument met hierin alle gegevens. In het geval van een audit vormen het licentiedocument samen met de factuur het eigendomsbewijs, deze dienen als bewijs voor Microsoft om aan te tonen of dat u een (geldige) licentie heeft.

Komen pre-owned licenties door een (SAM) audit van Microsoft?

Ja, ons inkoopbeleid is ingericht om uitsluitend te handelen conform de richtlijnen en voorwaarden zoals bekrachtigd door het Europese Hof van justitie in haar uitspraak van 3 juli 2012 C-128/11. Softtrader staat ervoor in dat de geleverde licentie(s) gebruikt kunnen worden voor de betreffende software.

Moeten de licenties geregistreerd worden bij Microsoft?

Nee, voor het gebruik van de door Softtrader geleverde licenties is het niet nodig dat deze bij de fabrikant worden geregistreerd. Registratie bij de fabrikant is zowel technisch niet nodig dan wel verplicht. Tweedehands licenties zijn dus bijvoorbeeld niet terug te vinden in het Microsoftsysteem (VLSC ).

Dit is technisch gezien ook niet nodig voor de werking van de licentie(s). Voor rechtmatige compliance (voldoende licenties aanwezig) hoeven gebruikte licenties niet in een systeem van Microsoft geregistreerd te zijn en is er geen enkele autorisatie- noch verificatieplicht aan de betreffende softwarefabrikant nodig.

In welke taal wordt de software geleverd?

De software kan geleverd worden in iedere taal die beschikbaar is vanuit Microsoft.

Levert Softtrader naast de licenties ook de media?

Alle van toepassing zijnde activatiesleutels worden in het licentiedocument ingesloten. Mocht er geen softwaredownload beschikbaar zijn in uw VLSC, dan verstrekken wij de software tegen een meerprijs van € 29,-.

Hoe zit het met updates en onderhoud?

Microsoft mag geen onderscheid maken tussen reguliere en gebruikte software: gebruikte software dient door Microsoft exact hetzelfde te worden behandeld als nieuwe software. Een product welke het recht heeft om geüpdatet te worden behoud dit recht, ook al is de software doorverkocht.

Hoe is de procedure van het aanschaffen van licenties?

Nadat u digitaal onze offerte ondertekend heeft ontvangt u een orderbevestiging en factuur. Deze dienen als bewijs voor Microsoft om aan te tonen dat u een (geldige) licentie heeft.

Zijn er nog andere voordelen aan de uitspraak van het Europese Hof?

De uitspraak van het Europese Hof heeft ook een positief effect op organisaties die nieuwe softwarelicenties aanschaffen. Deze licenties mogen namelijk voortaan worden opgenomen op de balans, want ze hebben een restwaarde. Voorheen moesten licentiekosten als directe kosten meteen worden afgeboekt. Onbedoeld levert het arrest dus een fiscaal voordeel op.