Informatie over active directory

Active Directory

Wat is Active Directory?

Active Directory is een service die speciaal door Microsoft is gemaakt voor Windows-domeinnetwerken om een gestandaardiseerd en gecentraliseerd systeem te bieden. Vanwege het belang voor de efficiëntie van werkprocessen is Active Directory een fundamenteel onderdeel van de IT-infrastructuur van veel organisaties. Via Active Directory kunnen beheerders efficiënt netwerkbronnen zoals computers, gebruikers en printers beheren.

Active Directory: Belangrijkste componenten

Het meest fundamentele onderdeel van Active Directory zijn de domeinen. Domeinen zijn een groep netwerkobjecten, bijvoorbeeld computers die een gemeenschappelijke beveiligingsgrens delen. De naam en het beveiligingsbeleid verschillen per domein. Een verzameling van een of meer domeinen wordt een tree genoemd. Domeinen in dezelfde tree delen een gemeenschappelijk schema. Een verzameling van één of meer domeinbomen wordt een forest genoemd. Elke tree in een forest deelt een gemeenschappelijke configuratie met de andere bomen in diezelfde verzameling. Forests stellen gebruikers in staat om bronnen en verificatie te delen over meerdere domeinen. Een ander belangrijk onderdeel van Active Directory zijn Domain Controllers. Een Domain Controller is een server die een beschrijfbare kopie van de Active Directory database opslaat en toegang tot het domein autoriseert. Beheerders kunnen eenvoudig zoeken in meerdere domeinen binnen een forest via de Global Catalog, omdat deze een subset van attributen bevat voor elk forest object.

Active Directory: Voordelen

Een belangrijk voordeel van het gebruik van Active Directory is het gecentraliseerde beheer van gebruikers, computers en netwerkbronnen. Deze centralisatie vereenvoudigt de algemene administratieve taken in het bedrijf. Een ander voordeel van het implementeren van Active Directory (AD) is de Single Sign-On waarmee gebruikers maar één keer hoeven in te loggen om toegang te krijgen tot de gedeelde bronnen via de AD. Daarnaast beschermen de beveiligingsfuncties met betrekking tot authenticatie en beveiligingsbeleid de gevoelige gegevens van organisaties tegen ongeautoriseerde en kwaadaardige activiteiten. Voor bedrijven die groei verwachten of ervaren is Active Directory een goede oplossing, omdat AD in staat is om groeiende bronnen, gebruikers en computers te accommoderen.

Active Directory: Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven bij het implementeren van Active Directory is de complexiteit ervan. De implementatie vereist een hoog niveau van expertise en vaardigheden, wat ook gepaard gaat met hoge kosten voor het bedrijf. Daarnaast vereist Active Directory ook de aanschaf van hardware, softwarelicenties en kosten voor het trainen van personeel. Een van de grootste uitdagingen is echter het single point of failure, of het feit dat AD afhankelijk is van domeincontrollers om toegang tot de domeinen te verifiëren. Als deze niet meer beschikbaar zijn of er wordt ingebroken, kan de domeincontroller de AD niet meer adequaat beschermen. Omdat Active Directory is ontwikkeld door Microsoft, is dit het best compatibel met Microsoft producten. Dit kan de samenwerking van AD met niet-Windows platformen beperken.

Active Directory: Logische structuur

Active Directory is een hiërarchische logische structuur die domeinen, trees, forests, organisatorische eenheden en vertrouwensrelaties omvat. Al deze componenten bieden een flexibele oplossing voor resourcebeheer in Windows-gebaseerde omgevingen. Zoals hierboven vermeld, bestaat een AD voornamelijk uit domeinen, die de basis vormen van de logische structuur. Elk domein is een verzameling netwerkbronnen zoals computers, gebruikers en andere apparaten en heeft een unieke naam en beveiligingscode. Gebruikers kunnen de verschillende objecten in de domeinen organiseren en beheren via organisatorische eenheden. Door ze toe te passen, kunnen gebruikers verschillende beleidsregels groeperen en beheertaken delegeren binnen de AD. Een verzameling van één of meer domeinen wordt een boom genoemd. Trees maken het beheer van meerdere domeinen effectiever. Een of meer trees worden gegroepeerd in zogenaamde forest. Forests zijn het hoogste niveau van organisatiestructuur in een Active Directory. Elk forest heeft een unieke configuratie die de objecttypes definieert die kunnen worden opgeslagen in de directory. De communicatie en verificatie tussen domeinen en forests wordt vastgelegd door middel van vertrouwensrelaties. Vertrouwensrelaties kunnen eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer zijn. Ze kunnen ook het toegangsniveau en de machtigingen voor gebruikers definiëren.

Hoe installeer ik Active Directory?

Het opzetten van Active Directory kan een uitdaging zijn, maar er zijn een paar stappen die gebruikers kunnen volgen om de IT-omgeving van de organisatie succesvol uit te rusten met AD. De eerste stap is planning. De planningsfase omvat het beoordelen of de organisatie aan alle vereisten voor AD voldoet, het controleren van de netwerkinfrastructuur en het beoordelen of aan de hardwarevereisten wordt voldaan. De volgende stap is de installatie. Windows Server moet worden geïnstalleerd op de hardware of de virtuele machine(s) die dienst doen als domeincontroller(s). De server moet vervolgens worden gepromoveerd tot domeincontroller via de installatiewizard. De beheerder kan vervolgens een nieuw forest aanmaken of zich aansluiten bij een bestaand forest. Op dit punt van de installatie kan de gebruiker de domeincontrolleropties configureren en de domeinnaam en het wachtwoord opgeven. De volgende stap is configuratie, wat het technische gedeelte van het installatieproces inhoudt. Beheerders kunnen gebruikersaccounts aanmaken binnen de AD, groepsbeleidobjecten aanmaken en beheren en deze organiseren in organisatorische eenheden. De laatste stap van de installatie is testen en valideren. In deze stap kan de beheerder controleren of de Active Directory correct functioneert en of domeincontrollers consistent werken binnen het netwerk. Dit is het moment om de groepsbeleidinstellingen te testen en back-up- en herstelprocedures te implementeren.