Microsoft Access informatie

Microsoft Access

Wat is Microsoft Access?

Microsoft Access is een databasebeheersysteem (DBMS), ontwikkeld door Microsoft. Het wordt gebruikt voor het creëren, formatteren en beheren van grote hoeveelheden gegevens. De eerste uitgave was in november 1992. Sindsdien zijn er meerdere nieuwe edities uitgebracht, elk met verbeteringen en toevoegingen ten opzichte van de vorige. De meest recente editie is uit 2021. Vaak wordt Access vergeleken met Excel, maar Access is veel gedetailleerder en uitgebreider. Microsoft Access is beschikbaar in 2 licentievoorwaarden: eeuwigdurend en op abonnementsbasis.

Waar wordt Microsoft Access voor gebruikt?

Microsoft Access wordt vooral door bedrijven gebruikt, vandaar dat het een bedrijfslicentie is. Omdat Access compatibel is met andere Microsoft-applicaties, zoals Outlook, Excel, SQL en PowerPoint, is het eenvoudig om gegevens te importeren en exporteren naar Access-databases. Access kan zoveel verschillende doeleinden hebben. Enkele hiervan zijn gegevensopslag, evenementenplanning, projectbeheer en personeelsbeheer.

In welke Office-pakketten is Access inbegrepen?

Microsoft Access maakt deel uit van Office Professional en Office Professional Plus. Het verschil tussen deze twee is dat Professional Plus ook Microsoft Teams omvat. Microsoft Access is ook inbegrepen in Microsoft 365 Business en Microsoft 365 Business Premium. De applicatie is ook afzonderlijk verkrijgbaar, als alle andere Office-applicaties niet nodig zijn.

Access 2016 versus 2019

Access 2019 bevat alle functionaliteiten die in Access 2016 zitten. Daarnaast zijn er verbeteringen en toevoegingen doorgevoerd. De toevoegingen zijn nieuwe grafieken, ondersteuning voor dBASE en Label Name. Er zijn verbeteringen aangebracht op het gebied van toegankelijkheid, scrollen, Tell Me Box en het sorteren van eigenschappenbladen. Ook is er nu een groter aantal ondersteuning. De software ondersteunt nu cijfers van -2^63 tot +2^63.

Access 2019 versus 2021

Access 2021 bevat alle functionaliteiten die ook in Access 2019 zaten. Ook zijn er verbeteringen en toevoegingen doorgevoerd. Het is nu mogelijk om met minder klikken tabellen toe te voegen, te kiezen voor een donker thema en gekoppelde tabellen te vernieuwen/verwijderen/opnieuw koppelen. Er zijn verbeteringen aangebracht aan de Query Designer en SQL View, evenals aan het Relatievenster. Een andere nieuwe feature is een nieuw invoerveld voor het kiezen van de gewenste kleur. Ten slotte is het nu sneller om tabellen toe te voegen, omdat de gebruiker dat nu met minder klikken kan doen dan voorheen.

Microsoft Access 2016 en 2019: End of Life

Access wordt geleverd met twee soorten ondersteuning: standaardondersteuning (updates) en uitgebreide ondersteuning (beveiliging).

Einddatums voor ondersteuning voor Microsoft Access 2016:

Standaard ondersteuning: 13-10-2020

Uitgebreide ondersteuning: 14-10-2025

Einddatums voor ondersteuning voor Microsoft Access 2019:

Standaard ondersteuning: 10-10-2023

Uitgebreide ondersteuning: 14-10-2025