Windows Server Update Center

WSUS: Windows Server Update Center

Wat is WSUS?

WSUS, Windows Server Update Center, is een serverrol in het besturingssysteem Windows Server. Deze rol maakt het beheer en de distributie mogelijk van Microsoft-updates voor de besturingssystemen en andere Microsoft-software binnen het netwerk van de organisatie. In die zin kan WSUS updateprocessen stroomlijnen en zo eventuele verstoringen van de workflow door ongeplande updates minimaliseren.

Waarvoor kan WSUS gebruikt worden?

Het eerste gebruik van WSUS is gecentraliseerd updatebeheer. Omdat beheerders komende updates kunnen beheren over het hele softwarenetwerk, hoeven organisaties niet te vertrouwen op individuele systemen om de updates te downloaden van Microsoft servers. In plaats daarvan kunnen ze met WSUS de updates eenmalig downloaden en ze vervolgens intern distribueren. Dit verbetert het netwerk en de algehele efficiëntie van het werk.

Naast het beheren van updates kunnen beheerders updates goedkeuren of weigeren op basis van hun relevantie. Dit wordt granulaire controle genoemd en zorgt ervoor dat alleen goedgekeurde updates worden ingezet. Met de granulaire controle minimaliseert WSUS compatibiliteitsproblemen, omdat alleen geselecteerde updates worden uitgevoerd.

WSUS biedt uitgebreide rapportage- en monitoringfuncties. Hiermee kunnen beheerders efficiënt de status van elke update in het netwerk van de organisatie volgen, systemen met ontbrekende updates detecteren en problemen oplossen.

WSUS: Best Practices

Voordat ze WSUS implementeren, doen IT-beheerders er goed aan om de infrastructuur die ze nodig hebben om aan de eisen van de organisatie te voldoen, zorgvuldig te plannen en te schetsen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om rekening te houden met het aantal servers en computers dat beheerd moet worden, samen met de netwerktopologie - de elementen en verbindingen in een communicatienetwerk.

Een handige tip bij het implementeren van WSUS in een software-infrastructuur is het implementeren van een testomgeving. Omdat organisaties meestal afhankelijk zijn van meerdere computers en gebruikers, is een testomgeving een goede oplossing om het risico op onverwachte problemen te verkleinen. Een testomgeving is een plek waar beheerders updates kunnen evalueren voordat ze worden geïmplementeerd in de andere systemen. Mochten er compatibiliteits- of stabiliteitsproblemen zijn, dan kunnen deze effectief worden opgespoord en opgelost zonder een meer globaal niveau te verstoren. 

Om de goedkeuring van updates te verbeteren, kunnen gebruikers in WSUS duidelijke goedkeuringsworkflows voor updates definiëren. Ze zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde updates worden ingezet op het netwerk. De criteria voor het goedkeuren van updates kunnen gebaseerd zijn op verschillende factoren zoals compatibiliteit, beveiliging of hoe kritiek het is.

Nadat WSUS met succes is uitgerold, moeten beheerders ook regelmatig onderhoud en monitoring van het platform uitvoeren. Voorbeelden van dergelijke taken zijn het opschonen van databases, serveroptimalisaties en het uitkijken naar mogelijke updateproblemen. Regelmatige controles zorgen ervoor dat WSUS goed presteert en "gezond" is.

Hoe werkt het implementeren van WSUS?

Het implementeren van WSUS in de IT-infrastructuur van de organisatie kan een uitdagende taak zijn. Door de onderstaande stappen te volgen, kunnen beheerders WSUS succesvol implementeren en de efficiëntie ervan garanderen.

Voordat ze beginnen met de technische installatie, kunnen beheerders hun voordeel doen met het voorbereiden van de omgeving. Dit omvat het kiezen van een geschikte server voor de hosting rol van WSUS. Belangrijke factoren om rekening mee te houden zijn de rekenkracht van de server, de opslagcapaciteit en de connectiviteit met het netwerk. Hierna moet de gekozen server uitgerust zijn met een ondersteund Windows Server besturingssysteem.

Na het voorbereiden van de omgeving is de volgende stap het installeren van de WSUS Role. Dit wordt gedaan door Server Manager te openen. In het menu "Beheren" moeten beheerders kiezen voor "Rollen en functies toevoegen". Hier moet WSUS worden geselecteerd. Hierna voert de installatiewizard de installatie uit. Hierbij kunnen beheerders de gewenste WSUS Services en Database rollen selecteren. 

Vervolgens moet WSUS worden geconfigureerd via de Configuratiewizard. Hier kunnen IT-specialisten de taal, serverinstellingen en updatetypes synchroniseren. Om bijgewerkte informatie aan de WSUS-database toe te voegen, moeten IT-beheerders de initiële synchronisatie starten. Deze synchronisatie downloadt update metadata rechtstreeks van de Microsoft Update servers. 

Hierna moeten de talen en producten waarvoor updates moeten worden gedownload worden gespecificeerd. Deze stap optimaliseert ook het gebruik van opslagruimte. Verder kunnen de computers in het netwerk worden geconfigureerd als onderdelen van logische groepen, afhankelijk van hun afdeling, locatie of systeemtype. Dit vereenvoudigt gerichte updates. Onderdeel van de configuratie van groepscomputers is het instellen van groepsbeleidsinstellingen. Deze instellingen zorgen ervoor dat alle computers geconfigureerd zijn om updates van de WSUS-server te ontvangen. Een andere manier om computers te configureren is door handmatig hun registerinstellingen aan te passen zodat ze verwijzen naar de WSUS-server. 

De volgende stap is het monitoren en onderhouden van WSUS en zijn processen. Een voorbeeld hiervan is het monitoren van de status van updates en synchronisatietaken. Regelmatige monitoring zorgt ervoor dat ontbrekende updates en andere potentiële problemen op tijd worden geïdentificeerd en opgelost. Vervolgens moeten beschikbare updates worden goedgekeurd om te worden geïmplementeerd. Met de planningsfuncties kunnen IT-beheerders updates uitvoeren met minimale verstoring van de workflow door ze in te plannen tijdens daluren.