Microsoft Office Shortcuts
03/29/2024
2 min
0

Microsoft Office: Handige shortcuts

03/29/2024
2 min
0

Microsoft Office beschikt over verschillende soorten applicaties die allemaal voor andere taken zijn bedoeld. De applicaties zijn ontworpen om computertaken efficiënter uit te voeren. Zo bestaat Word voor het opstellen van documenten, PowerPoint voor het maken van presentatie en Excel voor het opstellen van spreadsheets. Verder biedt Microsoft ook andere aanvullende toepassingen, maar dit is afhankelijk van het gekozen pakket. De pakket zijn afgestemd op verschillende groepen, zoals studenten, particulieren, kleine bedrijven en grote bedrijven. Om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken zijn er in de applicaties ook shortcuts gemaakt, zodat de gebruiker niet telkens hoeft te zoeken voor een instelling. Hieronder staan de shortcuts die kunt gebruiken per applicatie. 

Algemene Shortcuts

Er zijn een aantal Shortcuts die vrij algemeen zijn en die gebruikt kunnen worden in elke applicatie. Hieronder staan de meest gebruikte shortcuts in een overzichtelijk tabel. Verder wordt er in het artikel per applicatie de meest nuttige en de meest gebruikte shortcuts benoemd.

Actie

Shortcut

Selectie kopiëren 

Ctrl + C

Selectie knippen

Ctrl + X

Selectie plakken

Crtl + V

Een actie ongedaan maken

Ctrl + Z

Een actie opnieuw uitvoeren

Ctrl + Y

Pas cursieve opmaak toe op tekst

Ctrl+I

Pas vetgedrukte opmaak toe op tekst

Ctrl+B

Onderstrepingsopmaak toepassen op tekst

Ctrl+U

Centreer een alinea

Ctrl+E

Lijn de tekst links uit

Ctrl+L

Lijn de tekst rechts uit

Ctrl+R

Microsoft Office 2021 Banner

Lees meer over de verschillen tussen Office Standaard vs Office Professional Plus.

Microsoft Word

Microsoft Word is een tekstverwerker en maakt het mogelijk om documenten op te stellen. In Word is het ook mogelijk om het document op te maken en het kan dus soms even zoeken zijn voordat u de juiste instelling kan vinden. Gelukkig heeft Microsoft hier een aantal shortcuts gemaakt waardoor het gemakkelijker wordt gemaakt voor de gebruiker.

Actie

Shortcut

Open een document

Ctrl+O

Maak een nieuw document

Ctrl+N

Bewaar het document

Ctrl+S

Selecteer alle documentinhoud

Ctrl+A

Pas de stijl Normaal toe

Ctrl+Shift+N

Pas de stijl Kop 1 toe

Ctrl+Alt+1

Pas de stijl Kop 2 toe

Ctrl+Alt+2

Pas de stijl Kop 3 toe

Ctrl+Alt+3

Laat de alinea inspringen

Ctrl+M

Een alinea-inspringing verwijderen

Ctrl+Shift+M

Maak een hangende inspringing

Ctrl+T

Verwijder een hangende inkeping

Ctrl+Shift+T

Alinea-opmaak verwijderen

Ctrl+Q

Vergroot de lettergrootte met 1 punt

Ctrl+Rechterhaakje (])

Verklein de lettergrootte met 1 punt

Ctrl+haakje links ([)

Microsoft Powerpoint

Microsoft Powerpoint is een presentatieprogramma, wat het mogelijk maakt om presentaties in elkaar te zetten. Presentaties zijn een goede visualisatie en hulpmiddel bij het presenteren of pitchen. Het is daarom van belang dat de presentatie er goed uitziet en dit kan wat tijd kosten.

Actie

Shortcut

Nieuwe presentatie maken

Ctrl+N

Voeg een nieuwe dia toe

Ctrl+M

Voeg een hyperlink in

Ctrl+K

Bewaar de presentatie

Ctrl+S

Open een recent bestand

Ctrl+O

Groepeer de geselecteerde objecten

Ctrl+G

Degroepeer de geselecteerde groep

Ctrl+Shift+G

Media afspelen of pauzeren

Ctrl+spatiebalk

Vergroot de lettergrootte

Ctrl+Shift+Rechterhaakje (>)

Verklein de lettergrootte

Ctrl+Shift+Linker hoekhaakje (

Schakel over naar Diavoorstelling

F5

Schakel over naar de presentatorweergave

Alt+F5

WordArt invoegen

Alt+N, W

Voeg een afbeelding in vanaf uw apparaat

Alt+N, P, D

Voeg een vorm in

Alt+N, S, H

Microsoft Excel

Microsoft Excel is een spreadsheet editor. Excel beschikt over rekenmogelijkheden, grafische hulpmiddelen en draaitabellen. De applicatie wordt meestal gebruikt bij het verwerken van gegevens, vooral cijfers. Zo werkt Excel namelijk met formules waardoor gegevens snel kunnen worden verwerkt.

Actie

Shortcut

Sluit een werkmap

Ctrl+W

Open een werkmap

Ctrl+O

Bewaar een werkmap

Ctrl+S

Verwijder de celinhoud

Delete

Centreer de celinhoud

Alt+H, A, C

Kies een vulkleur

Alt+H, H

Ga naar het  tabblad Formule

Alt+M

Verberg de geselecteerde rijen

Ctrl+9

Verberg de geselecteerde kolommen

Ctrl+0

Voer de huidige tijd in

Ctrl+Shift+Kolon (:)

Voer de huidige datum in

Ctrl+puntkomma (;)

Kopieer een formule uit de cel boven de actieve cel naar de cel of de formulebalk

Ctrl+Apostrof (')

Pas het algemene getalformaat toe

Ctrl+Shift+Tilde-teken (~)

Pas het valutaformaat toe met twee decimalen (negatieve getallen tussen haakjes).

Ctrl+Shift+Dollarteken ($)

Pas het percentageformaat toe zonder decimalen

Ctrl+Shift+Procentteken (%)

Pas het wetenschappelijke getalformaat toe met twee decimalen

Ctrl+Shift+Caret-teken (^)

Pas het datumformaat toe met de dag, de maand en het jaar

Ctrl+Shift+cijferteken (#)

Pas het tijdformaat toe met het uur en de minuut, en AM of PM

Ctrl+Shift+Apenstaartje (@)

Selecteer het hele werkblad

Ctrl+A of Ctrl+Shift+spatiebalk

Breid de selectie van cellen uit met één cel

Shift+pijltoets

Selecteer een volledige kolom in een werkblad

Ctrl+spatiebalk

Selecteer een hele rij in een werkblad

Shift+spatiebalk

Vouw de formulebalk uit of samen

Ctrl+Shift+U

Bereken alle werkbladen in alle geopende werkmappen

F9

Bereken het actieve werkblad

Shift+F9

Microsoft Acces

Microsoft Acces is een databasebeheersysteem die grafische gebruikersinterface combineert met softwareontwikkelingstools. Microsoft Acces is lid van de Office-applicatiesuite, maar wordt alleen opgenomen bij de professional- en hogere edities. De applicatie is ook op zichzelf verkrijgbaar.

Actie

Shortcut

Geef het snelmenu voor het geselecteerde item weer

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Selecteer het actieve tabblad van het lint en activeer KeyTips

Alt of F10
(Gebruik KeyTips of de pijltoetsen om naar een ander linttabblad te gaan.)

Verplaats de focus naar een ander deelvenster van het venster

F6

Open een bestaande database

Ctrl+O of Ctrl+F12

Toon of verberg het navigatiedeelvenster 

F11

Toon of verberg een eigenschappenblad

F4

Open een nieuwe databank

Ctrl+N

Open een bestaande database

Ctrl+O of Ctrl+F12

Ga vooruit door de opties

Tab toets

Achteruit door de opties bladeren

Shift+Tab

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote is een software voor het maken van notities en is ook onderdeel van de Office-applicatiesuite. De software is ontworpen voor het verzamelen van informatie en voor samenwerken tussen meerdere gebruikers. OneNote verzamelt aantekeningen, schermknipsels, tekeningen en audiocommentaar van gebruikers. Het is ook mogelijk om de bestande van OneNote te delen met andere OneNote-gebruikers.

Actie

Shortcut

Open een nieuw OneNote-venster

Ctrl+M

Maak een snelle notitie

Ctrl+Shift+M of Alt+Windows-logotoets+N

Dock het OneNote-venster

Ctrl+Alt+D

Selecteer alle items op de huidige pagina

Ctrl+A

Om de selectie uit te breiden, drukt u nogmaals op Ctrl+A.

Ga naar het begin van de regel

Home

Ga naar het einde van de regel

End

Verplaats één woord naar links

Ctrl+pijl-links

Verplaats één woord naar rechts

Ctrl+pijl-rechts

Controleer spelling

F7

Voeg een regeleinde in zonder een nieuwe alinea te beginnen

Shift+Enter

Open de thesaurus voor het momenteel geselecteerde woord

Shift+F7

Geef het contextmenu weer voor het momenteel gefocuste object

Shift+F10 of Windows Menu-toets

Speel de geselecteerde audio-opname af

Ctrl+Alt+P

Stop het afspelen van audio-opnamen

Ctrl+Alt+S

Markeer de geselecteerde tekst

Ctrl+Alt+H

Kopieer de opmaak van de geselecteerde tekst ( Format Painter )

Ctrl+Shift+C

Plak de opmaak in de geselecteerde tekst ( Opmaak kopiëren/plakken )

Ctrl+Shift+V

Doorgestreepte opmaak toepassen of verwijderen

Ctrl+afbreekstreepje (-)

Superscript-opmaak toepassen of verwijderen

Ctrl+Shift+Gelijkteken ( = )

Subscriptopmaak toepassen of verwijderen

Ctrl+gelijkteken ( = )

Pas de opmaak van de lijst met opsommingstekens toe of verwijder deze

Ctrl+punt (.)

Pas een Kop 1- stijl toe op de huidige notitie

Ctrl+Alt+1

Pas een Kop 2- stijl toe op de huidige notitie

Ctrl+Alt+2

Pas een Kop 3- stijl toe op de huidige notitie

Ctrl+Alt+3

Pas een Kop 4- stijl toe op de huidige notitie

Ctrl+Alt+4

Pas een Kop 5- stijl toe op de huidige notitie

Ctrl+Alt+5

Pas een Kop 6- stijl toe op de huidige notitie

Ctrl+Alt+6

Wis alle opmaak die op de geselecteerde tekst is toegepast. (Pas de stijl Normaal toe.)

Ctrl+Shift+N

Microsoft Publisher

Microsoft Publisher is een desktop publishing applicatie. In de applicatie wordt er nadruk gelegd op   pagina-indeling en grafisch ontwerp in tegenstelling tot de tekstcompositie van Word. Microsoft Publisher wordt opgenomen in de Office-applicatiesuite, maar wordt alleen maar beschikbaar gesteld bij de professional- en hogere edities.

Actie

Shortcut

Open een nieuw exemplaar van Publisher

Ctrl+N

Geef het dialoogvenster Publicatie openen weer

Ctrl+O

Controleer spelling

F7

Geef het taakvenster Thesaurus weer

Shift+F7

Geef het taakvenster Onderzoek weer

Alt + klik op een woord

Schakel speciale tekens in of uit

Ctrl+Shift+Y

Zet de tekenopmaak terug naar de huidige tekststijl

Ctrl+Spatiebalk

Subscriptopmaak toepassen of verwijderen

Ctrl+=

Superscript-opmaak toepassen of verwijderen

Ctrl+Shift+=

De ruimte tussen letters in een woord vergroten (spatietiëring)

Ctrl+Shift+]

De ruimte tussen letters in een woord verkleinen (afspatiëring)

Ctrl+Shift+[

Vergroot naar de volgende grootte in het vak Lettergrootte

Ctrl+Shift+>

Verklein naar de volgende grootte in het vak Lettergrootte

Ctrl+Shift+

Voer het huidige paginanummer in

Alt+Shift+P

Voer de huidige datum in

Alt+Shift+D

Voer de huidige tijd in


 Alt+Shift+T

Hierboven zijn de meest voorkomende shortcuts benoemd per Microsoft Office applicatie. Echter zijn er nog veel meer andere shortcuts, als u hier geïnteresseerd over bent dan kunt u een kijkje nemen op de Microsoft website. Het kan lastig zijn om alle shortcuts te leren en daarom raden wij aan om alleen de shortcuts te leren voor de functies die u het meest gebruikt.

Bekijk onze pre-owned licenties banner

Heeft u vragen? Neem contact op!

Neem voor meer informatie over welke Microsoft-software en welke licenties het beste bij u passen contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via de onderstaande kanalen van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.