03/02/2022
2 min
0

Microsoft Project 2019 vs. 2021

03/02/2022
2 min
0

Om projecten uit te plannen, ontwerpen en uit te voeren is een project management software erg aan te raden. Dit maakt zaken namelijk inzichtelijker, duidelijker en gemakkelijker. Microsoft Project is een van de populairste project management software die momenteel op de markt is. Eens in de zoveel jaar brengt Microsoft weer een nieuwe versie uit. Wat nou de verschillen zijn tussen de twee meest recente versies lees je hier beneden.

Microsoft Project 2019: Management tools

Microsoft Project 2019 biedt de mogelijkheid om taken en activiteiten op een gemakkelijke manier te plannen. U kunt werk plannen en delegeren aan alle teamleden op één plek met mappen, kalenders, sjablonen, taken en sub-taken. E-mails zijn niet langer de enige vorm van communicatie als het gaat om het overbrengen van informatie tussen teamleden. Projectmanagementtools kunnen effectief worden gebruikt om opmerkingen over taken toe te voegen, dashboards te organiseren, taken toe te wijzen en om goedkeuringen te geven en ontvangen.

Microsoft Project 2021: Management tools

Microsoft Project 2021 heeft dezelfde management tools te bieden als de 2019 versie, inclusief enkele extra tools die enorm helpen bij het optimaal uitvoeren van taakopdrachten. Een extra hulpmiddel dat is toegevoegd aan de 2021-versie is dat de begin- en einddata automatisch worden ingevuld op basis van afhankelijkheden. Daarnaast is er in de 2021-versie de mogelijkheid om complexe planningen met meerdere ingebouwde tijdlijnen visueel weer te geven.

Microsoft Project 2021 banner

Microsoft Project 2019: Planner

Microsoft Project 2019 heeft bij de planner erg handige tools, bijvoorbeeld netwerk-diagrammen. Deze staan ook bekend als "pijl"-diagrammen, omdat de diagrammen uit verschillende pijlen bestaan die kunnen worden gebruikt om verschillende activiteiten met elkaar te verbinden en ook om voortgang weer te geven. Met behulp van deze pijlen kun je ook onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende activiteiten van een project laten zien.

Microsoft Project 2021: Planner

Microsoft Project 2021 heeft dezelfde tools bij de planner te bieden als de 2019 versie, inclusief een aantal extra tools, zoals de mogelijkheid om vertrouwde en geautomatiseerde planningen te creëren, dit helpt bij verhogen van efficiëntie en het besparen van kostbare tijd. Door de integratie van Project met Microsoft Planner kunt u projecttaken koppelen aan een Planner-plan en gedetailleerd het werk volgen in Microsoft Planner.

Microsoft Project 2021 vs. 2019: De belangrijkste verschillen

Microsoft Project 2021 biedt alles wat de 2019 versie te bieden heeft, inclusief de volgende voordelen:

  • Vooraf gemaakte sjablonen die erbij helpen dat uw project op het juiste spoor van start gaat;
  • Vertrouwde en geautomatiseerde planning, dit helpt bij verhogen van efficiëntie en het besparen van kostbare tijd;
  • Start- en einddatums worden automatisch ingevuld op basis van afhankelijkheden;
  • De mogelijkheid om complexe planningen visueel weer te geven met meerdere ingebouwde tijdlijnen.

Vergelijking: Microsoft Project 2019 vs. 2021

Vraag een offerte aan!

Heeft u vragen? Neem contact op!

Neem voor meer informatie over welke Microsoft-software en welke licenties het beste bij u passen contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.