EULA Microsoft

End-User License Agreement (EULA)

EULA is de afkorting van End-User License Agreement (Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers) en is een wettelijk contract tussen een softwarefabrikant en de klant - eindgebruiker van de software. EULA vermeldt over het algemeen de rechten en beperkingen van de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de software. De EULA kan ook een clausule bevatten over de mate van aansprakelijkheid van de softwarefabrikant als de software schade veroorzaakt aan het apparaat of de gegevens van de gebruiker. EULA's bevatten daarom meestal standaardclausules en -procedures met betrekking tot het (on)juiste gebruik en/of de distributie van software. Afhankelijk van de softwarefabrikant kunnen EULA's en hun inhoud verschillen.

De EULA van Microsoft

De EULA van Microsoft is een set licentievoorwaarden die een overeenkomst vormen tussen Microsoft en de koper van de software en/of diensten van het bedrijf. Gebruikers van de software accepteren automatisch de voorwaarden van de EULA door de software gewoon te gebruiken. De EULA kan per software verschillen, maar in principe bevat het contract zowel rechten als beperkingen met betrekking tot het gebruik van de betreffende Microsoft-software. De enige uitzondering op de EULA van Microsoft is wanneer lokale regels verschillen en de EULA terzijde schuiven.

Meestal vindt u in de EULA juridische clausules zoals de distributie- en overdrachtsvereisten van de juiste software. Alle Microsoft-software mag niet worden gescheiden of overgedragen als deze niet compleet is. EULA is te vinden op de lokale schijf van de gebruiker in de map Windows en vervolgens in de submap System32. EULA wordt tijdens de installatie van de software toegevoegd als een Rich Text Document-bestand. Een andere manier om de betreffende EULA voor een reeds geïnstalleerde Microsoft-software te vinden, is met de combinatie "Win + R". De opdracht winver opent een dialoogvenster met Microsoft Software License Terms als hyperlink. Ten slotte kan men de EULA voor hun software ook vinden via de algemene instellingen en onder Over - "Lees de Microsoft Softwarelicentievoorwaarden".

Is de EULA rechtsgeldig?

De rechtsgeldigheid van de EULA is meermaals in twijfel getrokken. De belangrijkste reden voor de twijfel van het publiek over de geldigheid ervan is de manier waarop het aan gebruikers wordt gepresenteerd. Aangezien de EULA algemene voorwaarden bevat over het gebruik van de software, is deze alleen geldig voor of op het moment van aankoop van de software. EULA's die na de aankoop aan de kopers beschikbaar worden gesteld, kunnen als ongeldig worden beschouwd voor particuliere gebruikers.

Kritiek op EULA

EULA wordt vaak bekritiseerd omdat statistisch is bewezen dat klanten de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers meestal niet lezen omdat ze te lang zijn. Bovendien is de terminologie die in de overeenkomst wordt gebruikt vaak moeilijk te begrijpen en soms zelfs misleidend. Enkele extreme voorbeelden van de inhoud van EULA's zijn de beperking voor klanten om de softwarefabrikant voor de rechter te dagen of clausules die gebruikers verplichten om gegevens aan derden te verstrekken (meestal zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen). Vanwege deze aspecten is de EULA in de loop der jaren bekritiseerd.