Combineer de voordelen van on-premise en cloud met hybride oplossingen

Hybrid Licensing

Hybrid Licensing is een oplossing die de voordelen van software op locatie en cloudoplossingen combineert. Bedrijven kiezen voor hybride oplossingen vanwege de voordelen, zoals lagere kosten, meer flexibiliteit en grotere schaalbaarheid en beveiliging. Dit artikel presenteert ook de verschillende soorten hybride licenties, samen met de uitdagingen waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen bij het toepassen ervan en manieren om hybride oplossingen te optimaliseren.

Wat is Hybrid Licensing?

Hybride licensing verwijst naar de combinatie van on-premise softwaretoepassingen en cloudservices. Deze licentiestrategie wordt door veel bedrijven gebruikt omdat de hybride omgeving flexibiliteit biedt en kan voldoen aan de schaalbaarheidsvereisten van de organisatie. In het algemeen is hybride licentiëring een strategische benadering van softwarelicentiebeheer waarmee bedrijven hun software optimaal, flexibel en kosteneffectief kunnen gebruiken.

Wat zijn de soorten hybride licenties?

Hybride licenties kunnen verschillende licentiemodellen bevatten, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Enkele van deze modellen zijn abonnementsgebaseerde licenties, eeuwigdurende licenties en verbruiksgebaseerde licenties.

Licenties op abonnementsbasis

Subscription-based licensing, zoals de naam al doet vermoeden, laat bedrijven toe om een bepaald terugkerend bedrag te betalen in ruil voor toegang tot de softwareservices. Meestal worden abonnementsgebaseerde licenties gebruikt door grotere bedrijven die 24/7 technische ondersteuning nodig hebben of bedrijven die software als een dienst willen gebruiken.

Eeuwigdurende licentie

Perpetual licensing is software die eenmalig wordt aangekocht en voor onbepaalde tijd kan worden gebruikt. De gebruiker heeft het recht om de software langdurig te gebruiken zonder extra kosten. Eeuwigdurende licenties zijn een geweldige oplossing als het bedrijf van plan is om de software op lange termijn te gebruiken, omdat dit licentiemodel goedkoper blijkt te zijn dan equivalenten op basis van abonnementen. Bovendien kunnen bedrijven geneigd zijn om eeuwigdurende licenties te blijven gebruiken vanwege privacyredenen, omdat het veiliger is om gevoelige gegevens lokaal op te slaan in vergelijking met de cloud.

Licenties op basis van verbruik

Het verbruiksgebaseerde licentiemodel laat gebruikers betalen voor het werkelijke licentiegebruik. Bij verbruiksgebaseerde licenties, ook wel gemeten licenties of pay-as-you-go licenties genoemd, wordt de consument gefactureerd op basis van het gebruik van het product of de dienst. Dit licentiemodel is vooral aantrekkelijk voor eindgebruikers, omdat ze betalen voor het werkelijke gebruik in plaats van het volledige eigendom van de software. Consumptie-gebaseerde licenties bieden een hoge mate van flexibiliteit, vooral wanneer ze gebruikt worden als onderdeel van hybride licentie-oplossingen.

Complexiteit van hybride licensering

Hybride licenties worden vaak als complex beschouwd. Dit komt door een aantal factoren, zoals schaalbaarheidsvereisten, de verschillende licentiemodellen en compliance uitdagingen.

Diverse licentiemodellen

Hybride omgevingen vereisen dat organisaties verschillende licentiemodellen implementeren en beheren - Cloud gebaseerde, eeuwigdurende, verbruik gebaseerde licenties. Daarom wordt het algehele beheer van hybride omgevingen complexer in vergelijking met het implementeren van één licentiemodel. Enkele aspecten waarmee rekening moet worden gehouden zijn de prijsstructuur van het model, licentievereisten, voorwaarden en bepalingen.

Dynamische gebruikspatronen

In hybride omgevingen kan de werklast tussen on-premise en Cloud licenties dynamisch verschuiven. Het is daarom belangrijk voor bedrijven om het totale softwaregebruik te voorspellen, te beheren en proactief te controleren. Daarnaast is het ook cruciaal om met adaptieve licentiestrategieën te komen om dit fluctuerende gebruik te reguleren.

Compliance

Elke software wordt geleverd met een gebruikslicentie en voorwaarden en overeenkomsten die bepalen hoe de software moet worden gebruikt. Verschillende software (licentiemodellen) hebben vaak verschillende licentievereisten. Het is daarom van groot belang voor gebruikers om ervoor te zorgen dat hun bedrijf actief voldoet aan de licentievereisten en voorschriften die door de fabrikant zijn opgesteld. Dit kan worden gedaan door uitgebreide licentietracking en regelmatige interne audits.

Implementatie architecturen

De implementatiearchitectuur kan een van de grootste uitdagingen zijn in verband met hybride licenties. Afhankelijk van de licentiebehoeften en -vereisten van het bedrijf kunnen hybride oplossingen bestaan uit een zeer complexe architectuur, zoals meerdere omgevingen, platformen en implementatiemodellen. Daarom vereist het creëren en beheren van deze implementatiearchitecturen vaak zorgvuldige planning en uitvoering. Vanwege het complexiteitsniveau hebben bedrijven meestal een meer geavanceerde en/of ervaren partner nodig voor de implementatie en het toekomstige beheer van de hybride omgeving(en).

Hoe optimaliseer je hybride licenties?

Bedrijven kunnen een aantal interne acties ondernemen om ervoor te zorgen dat hun hybride licenties up-to-date, correct en geoptimaliseerd zijn. Enkele van deze maatregelen zijn bijvoorbeeld het opleiden en trainen van IT-personeel, het uitvoeren van licentie-audits en beoordelingen, en het implementeren van License Management Platforms. Training van personeel kan op lange termijn voordelen opleveren, maar er is wel een initiële investering nodig. Door te investeren in interne training of iemand in te huren met kennis van en ervaring met hybride licenties kunnen bedrijven hun hybride omgevingen implementeren en beheren binnen een budget. Nadat een medewerker of een team van medewerkers de juiste kennis heeft opgedaan, kunnen ze uitgebreide audits en beoordelingen van de bestaande softwarelicenties uitvoeren. Regelmatige controles kunnen hiaten of mogelijkheden in de huidige licenties aan het licht brengen. Last but not least kan het gebruik van een gecentraliseerd licentiebeheerplatform inzicht geven in de compliance-metriek voor de verschillende hybride omgevingen. Met dergelijke systemen kun je de processen van licentieaankoop, -beheer en -gebruik consolideren.

In welke gevallen is Hybrid Licensing de beste oplossing?

Hybride licenties zijn meestal de voorkeursoplossing wanneer organisaties behoefte hebben aan flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenefficiënte softwarelicenties. De grootste reden om hybride oplossingen toe te passen is het voordeel van het combineren van de voordelen van on-premise software met die van Cloud-gebaseerde diensten. Een andere reden om voor hybride oplossingen te kiezen kan het doel van de organisatie zijn om uiteindelijk volledig naar de Cloud te migreren. Een deel van deze globale migratie zou een stapsgewijze migratie kunnen zijn die een fase van het gebruik van hybride oplossingen omvat. Een ander geval waarin hybride oplossingen een goede keuze zijn, is wanneer organisaties ononderbroken toegang tot kritieke softwarebronnen nodig hebben. Disaster recovery is in principe eenvoudiger in een hybride omgeving.

Hybride licentie: Kosten

Een van de belangrijkste aspecten bij het overwegen van de implementatie van hybride licenties zijn de kosten van de infrastructuur. Als een bedrijf een licentie nodig heeft voor het gebruik van Microsoft Office, zijn er een paar opties waaruit het kan kiezen. Het bedrijf kan bijvoorbeeld volledig naar de Cloud gaan (scenario 1) of kiezen voor 100% eeuwigdurende licenties (scenario 4). Een derde optie is om hybride licenties in verschillende verhoudingen te implementeren. In de onderstaande grafiek zijn de licentiescenario's 80/20 voor abonnementen en 80/20 voor eeuwigdurende licenties. De licenties die voor deze berekening zijn gebruikt, zijn Microsoft 365 Business Premium en Office 2021 Professional. Het tijdsbestek is 3 jaar en het aantal gebruikers is 1000. Zoals geïllustreerd in de grafiek hieronder, blijven de kosten voor het gebruik van de eeuwigdurende licenties gelijk aan de aanvankelijke betaling, aangezien er geen verdere kosten nodig zijn om de software te gebruiken. Scenario's 2 en 3 geven alleen een kostenstijging aan voor de respectieve abonnementslicenties. Scenario 1 verwijst naar het gebruik van alleen een abonnementslicentie voor alle 1000 gebruikers.

 Grafiek met verschillende kostenscenarios voor hybride licensering