Payg pay as you go

Pay-as-you-go (PAYG) licentiemodel

Veel software ontwikkelaars bieden een Pay-As-You-Go (PAYG) licentiemodel aan. Dit houdt in dat de hoogte van betaling afhankelijk is van het daadwerkelijke gebruik van de eindklant. In dit artikel word het gebruik en de mogelijke toepassingen van PAYG toegelicht.

Gebruik

Pay-As-You-Go is een veelgebruikt betaalmodel voor Software as a Service (SaaS). Met PAYG betaald de eindklant enkel op basis van verbruik, aantal gebruikers, opslagruimte of aantal handelingen. PAYG is vrijwel alleen beschikbaar voor Clouddiensten zoals Azure, Skype en Power Apps.

Azure Factureringsbeleid

Pay-as-you-go houdt in dat er alleen betaald dient te worden op het moment dat er ook daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van een bepaalde licentie. De organisatie schaft de pay-as-you-go licentie aan en zorgt er zo voor dat de werknemers gebruik kunnen maken van deze licentie. Wordt deze een bepaalde periode niet gebruikt dan wordt er niks betaald. Wordt deze heel veel gebruikt, dan zal de rekening ook evenredig hoog uitlopen.

Microsoft Teams

Microsoft Teams is ook af te nemen middels een pay-as-you-go optie. In dit geval kunnen gebruikers ongelimiteerd gebeld worden zonder daarvoor te hoeven betalen. In het geval dat gebruikers zelf iemand bellen dient er per minuut dat er gebeld wordt betaald te worden. Dit wordt gedaan door middel van ‘Communication Credits’ of ‘post-usage billing’. De laatste geldt alleen voor nieuwe commerciële belabonnementen. De PAYG licenties zijn gelinkt aan gebruikers gebaseerd op waar deze gebruikers vandaan bellen.

Microsoft Skype (Skype credit)

Skype bevat een pay-as-you-go model. Dit model werkt aan de hand van credits, men kan deze aanschaffen en hier vervolgens mee bellen, vergelijkbaar met beltegoed. Afhankelijk van het aantal gebelde minuten worden er credits van het account afgeschreven. Wanneer er niet genoeg credits op het account staat dienen er nieuwe credits te worden toegevoegd aan het account.

Microsoft SQL Server

Middels Azure Arc is het mogelijk om SQL Server 2022 volgens het Pay-As-You-Go factureringsmodel af te nemen. Om de Azure extensie voor SQL Server 2022 te installeren, is een Azure abonnement vereist. Het pay-as-you-go model vereist dus een verbinding met Azure Arc. Zowel de Enterprise- als de Standard-versie hebben de pay-as-you-go-optie. De standaard SQL Server 2022 Core-tarieven zijn $73 per maand en $0,10 per uur. De kosten voor de SQL Server 2022 Enterprise core zijn $274 per maand en $0,375 per uur. Omdat Microsoft dollars hanteert en de valutakoersen het bedrag in euro's laten fluctueren, zijn de prijzen in dollars weergegeven.

Office 365 / Microsoft 365

Ook voor Microsoft 365 bestaat de mogelijkheid een PAYG abonnement af te sluiten. Hierbij wordt de gebruiker elke maand gevraagd een bedrag te betalen dat terug te berekenen is naar het aantal gebruikers en aantal keren dat van Microsoft 365 gebruik gemaakt is. Op deze manier kan een bedrijf zich gemakkelijk aanpassen aan het aantal mensen dat Microsoft 365 nodig is en voorkomt het onnodige kosten.

Power Apps

Microsoft heeft met het pay-as-you-go licentiemodel een nieuwe manier van betalen geïntroduceerd voor Power Apps. Op deze manier kunnen gebruikers aan de slag gaan met het delen en bouwen van applicaties zonder dat daar van te voren een licentie voor aangeschaft dient te worden. Er wordt nu achteraf betaald voor het aantal gebruikers dat daadwerkelijk aan de slag is gegaan met Power Apps. Hierdoor ontstaan er geen onnodige overheadkosten voor bedrijven omdat er geen inschatting gedaan hoeft te worden over het aantal licenties dat aangeschaft moet worden maar er precies betaald wordt voor dat wat er gebruikt is.