SPLA licentiering

SPLA: Services Provider License Agreement

Wat zijn SPLA-licenties en hoe werken ze?

SPLA, of de Services Provider License Agreement, is een licentieprogramma van Microsoft waarmee serviceproviders hun klanten Microsoft-softwareproducten als dienst kunnen aanbieden. SPLA is een pay-as-you-go service wat betekent dat bedrijven betalen op basis van gebruik, in het geval van SPLA meestal per core en/of per gebruiker. De serviceprovider kan worden gezien als de tussenpersoon tussen de eindgebruiker en Microsoft. De serviceprovider moet elke maand het gebruik declareren.

Kunnen SPLA-licenties on-premise worden gebruikt?

SPLA-licenties kunnen on-premise worden gebruikt als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bedrijven mogen SPLA-licenties alleen on-premise gebruiken als onderdeel van een dienst die wordt geleverd door een SPLA-dienstverlener. Deze partij moet toegang hebben tot de servers waarop de SPLA-licenties zijn geïnstalleerd en tot de hoofdbeheerders van deze servers. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, is het gebruik van SPLA-licenties on-premise verboden.

Soorten SPLA-licenties

Het SPLA-programma biedt verschillende soorten licenties om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van serviceproviders. Hier zijn de belangrijkste soorten SPLA-licenties:

  1. SPLA per processor: Dit licentietype is gebaseerd op het aantal processors in de server. Het is ideaal voor bedrijven die veel rekenkracht nodig hebben om hun services te leveren. Met het licentiemodel per processor kunnen bedrijven hun serverinfrastructuur schalen zonder beperkingen op het aantal gebruikers of apparaten die toegang hebben tot de software.
  2. SPLA Subscriber Access License (SAL): Het SAL-licentietype is gebaseerd op het aantal gebruikers of apparaten die toegang krijgen tot de software. Deze licentie is geschikt voor bedrijven met een vast aantal gebruikers of apparaten die toegang tot de software nodig hebben. Met SAL kunnen bedrijven licenties op een handige manier beheren en bijhouden, zodat de licentieovereenkomsten worden nageleefd.
  3. SPLA Externe Connector: Het licentietype External Connector is ontworpen voor bedrijven die diensten leveren aan externe gebruikers of entiteiten. Het geeft een onbeperkt aantal externe gebruikers of apparaten toegang tot de software, waardoor het een kosteneffectieve optie is voor bedrijven die een groot aantal externe gebruikers bedienen.

Hoe word ik een Microsoft SPLA-partner?

Om te beginnen met het aanbieden van SPLA-licenties als een dienst moet men de volgende stappen volgen:

  1. Schrijf je in voor het SPLA-programma: De eerste stap is om je aan te melden voor het SPLA-programma via het Microsoft Partner Network (MPN). Er zijn bepaalde toelatingscriteria, zoals het hebben van een geldige bedrijfslicentie en het voldoen aan de technische eisen die Microsoft stelt.
  2. Onderteken de SPLA-overeenkomst: Zodra de inschrijving is goedgekeurd, moet het aanvragende bedrijf de SPLA-overeenkomst ondertekenen. Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden, licentievoorwaarden, vereisten voor gebruiksrapportage en betalingsvoorwaarden.
  3. Toegang tot licenties en prijzen: Als Microsoft SPLA-partner krijgen bedrijven toegang tot licentie- en prijsinformatie voor softwareproducten die onder het SPLA-programma vallen. Op deze manier kan de nieuwe SPLA-partner aanbiedingen plannen.
  4. Diensten implementeren en aanbieden: Nu kan de SPLA Service Provider de gelicentieerde softwareproducten implementeren en aanbieden. Zorg ervoor dat de juiste systemen aanwezig zijn om het gebruik bij te houden, nauwkeurige gebruiksrapporten te genereren en te voldoen aan de voorwaarden van de eerder genoemde SPLA-overeenkomst.


Veelgestelde vragen over SPLA

Mogen bedrijven software met SPLA-licentie gebruiken voor interne bedrijfsactiviteiten?

Nee, software met SPLA-licentie is specifiek bedoeld voor het aanbieden van diensten aan klanten. Als de SPLA-partner software nodig heeft voor interne bedrijfsactiviteiten, kan het zijn dat hij andere licentiemogelijkheden moet onderzoeken, zoals Volume Licensing of Open Licensing.

Kunnen bedrijven SPLA-licenties combineren met andere licentieopties?

Ja, bedrijven kunnen SPLA-licenties combineren met andere licentieopties, afhankelijk van de bedrijfsbehoeften. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat het bedrijf de voorwaarden van elke licentieovereenkomst naleeft.

Kunnen wij software met SPLA-licentie aanbieden aan klanten buiten mijn datacenter?

Ja, SPLA staat serviceproviders toe om gelicentieerde software aan te bieden aan hun klanten buiten hun datacenters. Dit staat bekend als "outsourcing" en is een veel voorkomende praktijk onder serviceproviders.