Volume Licensing Center wat is het

Volume Licensing Service Center (VLSC)

Wat is VLSC?

VLSC, afgekort voor Volume Licensing Service Center, is een platform waarop gebruikers toegang hebben tot hun volumelicenties, productsleutels en ondersteuningsbronnen en deze kunnen beheren. Sinds april 2023 heeft Microsoft een aantal functies van VLSC gemigreerd naar Microsoft 365 Admin Center (MAC). Ondanks deze verandering zal VLSC nog steeds informatie verschaffen over de aangeschafte volumelicenties, zodat bedrijven indien nodig beide platforms kunnen implementeren.

Waarvoor word VLSC gebruikt?

VLSC wordt meestal gebruikt om volumelicenties, productsleutels en softwaredownloads te beheren en bij te houden. Via VLSC kunnen IT-managers ervoor zorgen dat de licenties worden gebruikt in overeenstemming met de licentievoorwaarden van Microsoft. Daarnaast wordt VLSC gebruikt om softwaredownloads en -implementaties te vergemakkelijken. Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen software, updates of servicepacks rechtstreeks van het VLSC-portaal downloaden. Hierdoor is het niet meer nodig om software van externe en mogelijk onveilige bronnen te installeren.

In het VLSC-platform kunnen beheerders de sleutels beheren voor de volumelicenties die in de hele organisatie worden gebruikt. Ze kunnen bijvoorbeeld sleutels bekijken, activeren of toewijzen aan individuele apparaten of gebruikers. VLSC biedt ook toegang tot bronnen zoals technische artikelen of richtlijnen voor probleemoplossing. Deze kunnen worden gebruikt om het softwarebeheer te optimaliseren en gerelateerde problemen op te lossen.

Moeten gebruikte licenties worden toegevoegd aan VLSC?

Gebruikers hoeven hun gebruikte volumelicenties niet toe te voegen in VLSC. Dit is het geval voor tweedehands licenties omdat deze al zijn geregistreerd door de eerste eigenaar. Het is echter belangrijk om een nauwkeurige administratie bij te houden van het licentiegebruik, zoals documentatie over de aankoop en het gebruik van de licenties.

VLSC: Best Practices

VLSC is een geweldig platform voor het verzamelen en beheren van documentatie over aangeschafte volumelicenties. Door alle informatie over de licenties van het bedrijf op te slaan, kunnen IT-managers zorgen voor goed licentiebeheer en naleving van de voorwaarden van Microsoft. Bovendien maakt VLSC regelmatige herzieningen van de licenties mogelijk. Dit is vooral belangrijk voor grotere bedrijven met fluctuerende softwarevereisten of algemene groei. Een adequate herziening van de gebruikte volumelicenties kan bedrijven onnodige kosten besparen wanneer licenties niet langer nodig zijn of wanneer er meer moeten worden aangeschaft. Het gebruik van VLSC als een beheerplatform voor volumelicenties kan het risico op over- of onderlicenties en dus boetes voor het niet naleven verminderen.

Aangezien VLSC gevoelige informatie over volumelicenties bevat, is het belangrijk dat alleen bevoegde gebruikers er toegang toe hebben. Beheerders kunnen daarom toegangscontroles en machtigingen implementeren binnen VLSC. Dit beperkt niet alleen het risico op onbevoegde toegang, maar ook op inbreuken op de beveiliging.

VLSC vs Microsoft 365 Admin Center

VLSC richt zich vooral op het beheer van volumelicenties, producten en diensten. Het kan worden gezien als een gecentraliseerd platform voor toegang tot volumelicenties, hun sleutels en de softwaredownloads. Microsoft 365 Admin Center daarentegen is gericht op het beheer van Microsoft 365-abonnementen zoals SharePoint Online en Exchange Online. Hoewel beide platformen draaien om licentiebeheer, bestaat hun belangrijkste verschil uit het type beheerde licenties. In principe kunnen organisaties beide platformen implementeren als ze hybride oplossingen gebruiken. Vanaf april 2023 zullen sommige VLSC-functies alleen beschikbaar zijn op Microsoft 365 Admin Center, zoals licentieoverzichten, downloads en sleutels, relatieoverzichten en open programma Online Service Activation. Deze functies zullen nog steeds zichtbaar zijn in VLSC, maar gebruikers zullen worden doorverwezen naar de corresponderende Microsoft 365 Admin Center-pagina. Voor de omleiding is geen nieuwe aanmelding nodig.