sql-server-future
11/28/2023
4 min
0

Is SQL anno 2024 nog relevant?

11/28/2023
4 min
0

SQL heeft de afgelopen twintig jaar aan populariteit en belang gewonnen. Omdat gebruikers met deze programmeertaal verschillende bewerkingen met databases kunnen uitvoeren, is de toekomst van SQL een belangrijk onderwerp. Met de verdere AI-ontwikkeling en vraagstukken als Big Data wordt de relevantie van SQL twijfelachtig. Meer over de toekomst van SQL, de belangrijkste kenmerken en bedreigingen kunt u verderop in dit artikel lezen. U kunt ook meer lezen over het verschil tussen SQL en SQL Server en wat u met beide kunt doen.

Waarom SQL gebruiken ?

SQL is een programmeertaal die is gemaakt om de communicatie tussen organisaties en hun relationele databases te vergemakkelijken. Door SQL te gebruiken, kunt u zeer snel en eenvoudig informatie ophalen, sorteren, openen en bijwerken. Bekijk hieronder wat u met SQL kunt doen:

  • Databases aanmaken en beheren: met SQL kunt u nieuwe databases beheren en genereren.
  • Verenig gegevens van verschillende plaatsen: gegevens worden meestal op verschillende plaatsen opgeslagen, bijvoorbeeld in meerdere tabellen. Met SQL kunt u een specifieke functie gebruiken die deze tabellen met elkaar verbindt, zodat ze antwoorden kunnen creëren voor complexere problemen
  • Gegevensrapporten maken: u kunt verschillende outputs structureren in een consistent rapport waartoe anderen toegang hebben. Dit vereenvoudigt de algehele analyse, communicatie en interpretatie, wat verder bijdraagt aan een beter onderbouwde besluitvorming.
  • Gegevens verkennen: Met SQL kunt u toegang krijgen tot bepaalde gegevens binnen verschillende databases.

Microsoft SQL Server 2022 banner

Verschil tussen SQL en SQL Server

Hoewel SQL en SQL Server hetzelfde klinken, zijn er meerdere verschillen tussen beide. Het belangrijkste verschil is dat SQL een querytaal is die bedoeld is om bepaalde orders te produceren, zodat relationele databases kunnen worden gespecificeerd, terwijl SQL Server een databasebeheersysteem is dat deze SQL-query's uitvoert.

Een ander verschil is het feit dat SQL Server updates heeft, terwijl SQL dat niet heeft. SQL wordt niet geleverd met updates omdat alle SQL-gecodeerde queries binnen de database altijd hetzelfde blijven. SQL Server heeft daarentegen wel updates omdat gebruikers daadwerkelijk eigenaar zijn van deze licenties. Daarom herziet Microsoft ze regelmatig, wat leidt tot updates.

Een derde verschil tussen SQL en SQL Server heeft te maken met het platform. Zoals hierboven vermeld, blijven SQL-query's een constante, daarom kan de taal op elk apparaat en elk besturingssysteem worden gebruikt. Omdat SQL Server echter geen open source is, kan de licentie niet op alle systemen worden gebruikt en is daarom afhankelijk van het platform.

Hoofddoel van SQL Server 2022

Eén van de belangrijkste doeleinden en grootste voordelen van SQL Server 2022 is de mogelijkheid om gebruik te maken van hybride oplossingen. Met SQL Server 2022 kunt u bijvoorbeeld een verbinding maken met Azure Synapse Analytics via de functie Azure Synapse Link. Op deze manier hoeft u geen gegevens te repliceren of te verplaatsen om een duidelijk inzicht te krijgen in uw SQL Server 2022-databases. Bovendien kunt u met Azure Synapse Link SQL Server 2022 verbinden met Azure Synapse Analytics en een duidelijkere analyse van uw database krijgen.

Lees meer over de functies van SQL Server 2022.

Kunstmatige intelligentie

Met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie komen vragen als: “Zal AI SQL vervangen?” zijn eerlijk om te vragen. Natuurlijk is het voorlopig nog niet duidelijk hoe ver AI zal komen, maar wat betreft SQL zijn er op dit moment geen grote zorgen. Programmeren met SQL vereist nog steeds een menselijke toets. Menselijke aanpassing aan en interpretatie van bepaalde vereisten is iets dat AI nog steeds ontbeert. Om deze reden vormt AI (nog) geen bedreiging.

Voorlopig kan en is kunstmatige intelligentie gunstig voor SQL-programmeurs. Query's kunnen worden gegenereerd door AI, terugkerende en routinematige taken kunnen worden uitgevoerd door AI en de databaseprestaties kunnen worden geoptimaliseerd in termen van efficiëntie. Voorlopig is AI dus meer een ondersteunend hulpmiddel voor SQL-programmeurs dan een bedreiging.

Grote gegevens

SQL is een geweldige manier om met Big Data te werken. Als uw organisatie prioriteit geeft aan beveiliging, gegevensvaliditeit, betrouwbaarheid en consistentie, is SQL de juiste tool om te gebruiken. SQL is het meest compatibel wanneer relationele databases worden gebruikt. Hier volgen enkele tips bij het gebruik van SQL voor Big Data:

  • Door weergaven en sleutels te labelen en verouderde tabellen en kolommen te verwijderen, kunt u consistente gegevens garanderen.
  • Do's en don'ts zijn er niet voor niets. Ze mogen niet worden genegeerd, omdat de toepassing ervan ervoor zorgt dat de analyse vloeiender kan worden uitgevoerd. Een paar voorbeelden zijn het op de juiste manier gebruiken van hoofdletters en kleine letters, na de uitvoering van SQL, en het toepassen van beschrijvende namen.
  • Zorg ervoor dat uw database onnodige gegevens wist. Op deze manier wordt uw database zoveel mogelijk genormaliseerd, wat betekent dat deze dichter bij een ACID-conforme staat komt.

SQL: toekomstige voorspellingen

Datawetenschap heeft de afgelopen twintig jaar een enorme opmars gemaakt en de verwachting is dat dit in de nabije toekomst niet zal veranderen. Wetenschappers zijn vastbesloten deze vooruitgang voort te zetten en een van de belangrijkste instrumenten om dit te bereiken is SQL. Omdat data steeds groter, gevarieerder en sneller worden, speelt SQL een cruciale rol omdat het gebruikers in staat stelt al deze data te analyseren en, nog belangrijker, op te vragen. Bovendien is de compatibiliteit van SQL met gedistribueerde computerframeworks zoals Apache Flink en Apache Kafka ook een nuttige functie die bijdraagt aan het op een efficiënte manier verwerken en analyseren van gegevens.

Een ander gunstig resultaat van het blijven gebruiken van SQL is streamverwerking. Hiermee kunnen gebruikers gegevens zeer snel transformeren, analyseren, filteren of verbeteren. Omdat data groeit als nooit tevoren, is het kunnen werken met SQL voor bepaalde expertisegebieden erg belangrijk en daarom een erg handige vaardigheid om te hebben.

Cotnact ons bij vragen over pre-owend software van Softtrader Banner

Heeft u vragen? Neem contact op!

Neem voor meer informatie over welke Microsoft-software en welke licenties het beste bij u passen contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.